Tieners

Als de kinderen in groep 7 of 8 zitten wordt er in overleg met de ouders een plan opgesteld om de opvang te verminderen, dit ter voorbereiding op het middelbaar onderwijs. Het is afhankelijk van het kind en de ouder(s) hoe dit plan er uitziet.