Over De Spil

De Spil Kinderopvang wordt gerund door Jantsje Jongsma.

Ik ben moeder van vier kinderen en een trotse oma. Sinds 2000 ben ik werkzaam als erkend gastouder en ben ik naar volle tevredenheid aangesloten bij Gastouderbureau Hoppas. Ik ben een gastouder met een christelijke levensovertuiging. De passie voor mijn vak komt voort uit de liefde voor kinderen. Ik bied kinderen een vertrouwde omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Allemaal verschillende individuen met hun eigen karakters, gewoontes en eigenaardigheden.

Ik vang kinderen op in de leeftijd van 0-12 jaar, verdeeld over vier dagen in de week op verschillende dagdelen.

De Spil Kinderopvang heeft vier kernwaardes:

S = Spelen – alleen / samen, binnen en/of buiten, Spelen is de basis voor een goede ontwikkeling.

P = Pedagogisch – De Spil zorgt voor een positieve en veilige omgeving, waarbij de kinderen zich op
hun gemak voelen.

I = Individu – Er is aandacht voor het kind als individu, een kind met zijn fantasierijke verhalen of een
kind die lekker wil ‘chillen’. Zo heeft elk kind zijn persoonlijke wensen.

L = Leren – Ik probeer een positieve bijdrage te leveren aan normen en waarden, zelfstandigheid en
weerbaarheid. Dit leerproces wordt mondeling of schriftelijk teruggekoppeld aan de ouders.

Speelruimte
Voor de kinderen is er een aparte speelruimte aanwezig waar ze naar hartelust kunnen spelen. Er is voldoende speelgoed voor alle leeftijden, ook kan er gekleurd en geknutseld worden. Heerlijk buiten spelen met water en zand hoort eveneens tot de mogelijkheden.

Wettelijke eisen
Ik beschik over het Ervaringscertificaat Kinderopvang, het certificaat Goed Gastouderschap,
het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en de vereiste Verklaring Omtrent Gedrag. Ik volg jaarlijks bijscholing en heb regelmatig overleg met Gastouderbureau Hoppas met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

Fiscaal
Om u als ouder alle voordelen te bieden van gastouderschap ben ik aangesloten bij Gastouderbureau Hoppas te Rijswijk. Ik (Jantsje Jongsma) ben sinds 2010 geregistreerd gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.lrkp.nl onder nummer: 114240073.

Zo kunt u als ouder Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst ontvangen.