Activiteiten

Met de kinderen:
Naast de dagelijkse indeling zijn er nog extra activiteiten. Zo gaan we onder andere in de winterperiode altijd een keertje wandelen naar de Kolbach en vieren we Sinterklaas.

Met kinderen die in de opvang zijn en die zijn geweest:
Daarnaast organiseer ik ontmoetingen met de ‘oudere kinderen’. Dit is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar die nog in de opvang zijn én kinderen die niet meer in de opvang zijn bij De Spil Kinderopvang. Deze ontmoetingen vinden meestal maandelijks plaats op een vrijdagavond. Het is een gezellig samen zijn met een spel, gezellig praten en wat te drinken.

Met ouders en kinderen:
We beginnen het jaar met een nieuwjaarsborrel voor de ouders en fris voor de kinderen.
Op deze manier kunnen alle ouders en kinderen elkaar informeel ontmoeten.